Nguyễn Thị Thùy Linh, Hà Nội

Mình cho bé uống Baby Sujiha được 20 ngày rồi. Trv con ăn tốt hơn, đêm không còn trằn trọc hay dậy khóc như trước nữa.