Hoàng Thị Bình, Bình Dương

Bé nhà mình trước lười ăn và hay rối loại tiêu hóa. Từ ngày cho con dùng Baby Sujiha, mình thấy con ăn tốt hơn, tiêu hóa của con cũng khỏe hơn.